Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Acuive BV.

Privacy en digitale producten

Acuive BV is een opleidingsinstituut en biedt verschillende producten en diensten aan, waarbij soms persoonsgegevens worden verwerkt. Dat kan in het bijzonder voorkomen bij het aanmelden voor opleidingen of het aanvragen van examens. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Acuive BV in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Acuive BV gebruikt uw persoonsgegevens voor:

·         de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
·         relatiebeheer;
·         product- en dienstontwikkeling;
·         het bepalen van strategie en beleid;

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit doen we om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Verstrekking aan derden

Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist.

Gegevensbeveiliging

Acuive BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van Internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via Internet niet altijd voor 100% garanderen.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s kunnen links bevatten naar andere websites. Acuive BV is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Acuive BV vallen.

Privacy en digitale leermiddelen

Acuive BV is een opleidingsinstituut en biedt verschillende producten en diensten aan, waarbij soms persoonsgegevens worden verwerkt. Dat kan in het bijzonder voorkomen bij het aanmelden voor opleidingen of het aanvragen van examens. Wij vinden het belangrijk om uiterst zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan en u duidelijk te informeren over de wijze waarop wij persoonsgegevens gebruiken.

In deze privacyverklaring vind u de belangrijkste informatie over het gebruik van de persoonsgegevens van studenten door Acuive BV bij het gebruik van onze digitale leermiddelen.